Discussion:
Familienkasse DE>PL
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
AdamG
2004-11-14 10:31:50 UTC
Permalink
Raw Message
witam niedzielnym przedpo³udniem

Familienkasse - to instytucja ustalaj±ca wysoko¶æ i wyp³acaj±ca zasi³ki na
dzieci. Jak nazwaliby¶cie to po polsku?

pozdrawiam
AdamG
danuta_z
2004-11-14 14:01:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by AdamG
Familienkasse - to instytucja ustalaj±ca wysoko¶æ i wyp³acaj±ca zasi³ki na
dzieci. Jak nazwaliby¶cie to po polsku?
Ja bym napisa³a tak: "Kasa Rodzinna (instytucja ustalaj±ca wysoko¶æ i
wyp³acaj±ca zasi³ki na
dzieci - uwaga t³um.)". Ewenutalnie "Kasa Zasi³ków Rodzinnych", wtedy bez
uwagi t³umacza.
Pozdrawiam
Danuta Z.
AdamG
2004-11-14 14:17:10 UTC
Permalink
Raw Message
dzieki wielkie
bedê mia³ spokojniejsze popo³udnie
pozdrawiam
Adam

Loading...